Oğuz Tekstil

İş Politikamız

OĞUZ TEKSTİL çalışanlarına,müşterilerine,tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmak,yaralanmalar ve sağlık bozulmalarını önlemek;0 iş kazası“ idealine ulaşmak ve üretim yaparken yaşadığımız çevreyi korumak ve kirlenmeyi önlemek ve iyileştirmek için;

  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine uyan,
  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri alarak riskleri minimize eden,
  • Ortaya çıkan atıklarını en aza indirmeye çalışan,önlenmesi mümkün olamayan atıklarını doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlayan,
  • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları,çalışanlarımız,müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşarak,çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler veren,
  • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;
  • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı;bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.