Oğuz Tekstil

Dokuma

Dokuma Bölümü

Oğuz Tekstil dokuma işletmesi olarak 25000 m2 lik ka
palı alan,kendi alanında uzman teknoloji makineler ve
bünyesinde deneyimli 200 çalışanı ile günlük 100000 metre kumaş üretimi yapan kumaş üretim tesisidir.